*கண்ணதாசன் சொன்ன ரகசியம்…..* “பாவமன்னிப்பு” படத்தில் “நடிகர் திலகம்” சிவாஜி…

*கண்ணதாசன் சொன்ன ரகசியம்…..*

“பாவமன்னிப்பு” படத்தில் “நடிகர் திலகம்” சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் முதன்முதலாக
படத்தில் தோன்றும் காட்சியில் ஒரு அற்புதமான பாடலை வைத்தால் நன்றாக இருக்கும்
என்று விரும்பினார் படத்தின் இயக்குனர் ஏ.பீம்சிங்.

“மெல்லிசை மன்னர்கள்”
விஸ்வநாதன் – ராமமூர்த்தி, “கவியரசு” கண்ணதாசன்…

More

* The secret told by Kannadasan…..*

Actor Thilagam Sivaji Ganesan for the first time in the movie ′′ Forgiveness ′′
It would be nice if you put a wonderful song in the movie scene
A the director of the film that wanted. Beam Singh.

′′ The Kings of Melody ′′
That wonderful with Viswanathan – Ramamurthy, ′′ Kaviyarasu ′′ Kannadasan
Sat down to the situation.

According to the story of the movie, even if Shivaji Ganesan is a Muslim, he is in a Hindu house by birth. R. He would have born as a son to Radha.

According to that, the
Wish I had a song to express the technique
Director A. Bhim Singh this with Kannadasan, Viswanathan – Ramamurthy
Reported it.

As usual, Kannadasan’s song ′′ Melody Kings ′′
Wrote and gave.

A who read the song First one for Bhim Singh and Viswanathan
Didn’t understand. ′′ What’s innovation in this, technique is there ′′
They got confused.

Read it again and again to Kannadasan
They asked for hesitation.

Kannadasan regularly put his baby smile and said ′′ read the song

M. S. S V. Immediately,” Let’s all celebrate… Everyone
Let’s celebrate. In the name of Allah everyone is thinking about the life of good people
Let’s celebrate ′′ he sang in the tune.

Kannadasan said, ′′ Still don’t understand, by birth
Born as a Hindu and attained the young age as a Muslim
Even though I have grown up, without knowing him, I have set a song like the Hindu religious philosophy *”Om”* comes out of his mouth.

See now ′′ he sang it

Enjoy everyone
*”Ohm”*

Enjoy everyone *”OM”*

In the name of Allah

Thinking about the life of good people

Enjoy everyone *”OM”*

Keep the coming in the coming *”Om”*

Spend what you do *”OM”*

Mother to the first *”Om”*

Father to the end *”Om”*

Seeing the sky in the soil

See happiness *”Om”*

The one who took it will give *”Om”*

The one who gave will take. Wipe *”OM”*

Like today always here

Gather together *”Om”*

That’s why
As soon as it is finished, the ′′ King of Melody ′′ hugged him ′′ Poet… you in this world
Who is there to win.. he said..

Along with director
A. In the sea of happiness that Bhim Singh also got what he needs
Deep down.

Just like that this song is full
The word ′′ Om ′′ game continues to happen and scold us
Will keep the veil.
That song.

The Great * Kannadasan.*

Translated from Tamil

Image may contain: 1 person, closeup