டைனோசர் முட்டையை பார்க்க ஒரு பயணம்

[ad_1]

சுமார் 12 கோடி வருடத்திற்கு முந்தைய ஒரு காலைப் பொழுது அது, வானுயர்ந்த மரங்கள் அவற்றை உண்ண மாமிசமலைகளாய் அசைந்து நடந்து வந்தது, இரண்டு திராவிட சரஸ் (இந்தியாவில் வாழ்ந்த டைனோசர்). ஒன்றின் பெயர் சின்னகருப்பன், மற்றொன்றின் பெயர் பெரிய கருப்பன்

சின்னக்கருப்பன் : என்ன பெரிய கருப்பா…

[ad_2]

மேலும் படிக்க