பாபா நீ என்னுடனே இருக்க வேண்டும். உன் அருளை என்றென்றும் பெறவேண்டும் நான் என்…

பாபா நீ என்னுடனே இருக்க வேண்டும்.
உன் அருளை என்றென்றும் பெறவேண்டும்

நான் என்ற அகந்தையை நீ அழிக்கவேண்டும்.
அதனிடத்தில் நீ வந்து அமர வேண்டும்.

இன்பத்தின் எல்லையையும் அடைய வேண்டும்.
துன்பம் என்னை நெருங்காமல் இருக்க வேண்டும்.

அன்பு என்ற சொல் எங்கும் பரவ வேண்டும்.
பாசத்தோடு அதையும் உணர வேண்டும்.

எல்லோருக்கும் எப்பொழுதும் உதவ வேண்டும்.
இயன்றவரை நல்லதையே செய்யவேண்டும்

அனைவருக்கும் உன் புகழை சொல்லவேண்டும்.
அந்த ஆற்றலையும் நீ எனக்கு தரவேண்டும்.

என் உள் மனதும் உன் நாமம் சொல்லவேண்டும்.
அந்த ஆனந்தத்தில் என்னையே மறக்க வேண்டும்.

நீ அமர்ந்திருக்கும் புனித மண்ணை வணங்க வேண்டும்.
அங்கு உன் முக தரிசனமும் காண வேண்டும்.

உன் பொன்மொழிகள் யாவையும் படிக்க வேண்டும்.
அதற்கேற்ப நல்வழியில் செல்ல வேண்டும்.

உன் கருணைப் பார்வை என் மீது படவேண்டும்.
தூய எண்ணம் என்னுள்ளே வளர வேண்டும்.

உன் இருப்பை அனுதினமும் உணரவேண்டும்.
என் பிறப்பின் பலனையும் அடைய வேண்டும்.

என் எழுத்தில் உன்னை நான் பாட வேண்டும்.
அதை படிக்கும் யாவரும் உள்ளம் மகிழ வேண்டும்.

ஷீரடி வாசன் என்று உன்னை அழைக்க வேண்டும்.
சாயி பாபாவே நீ எம்மை காக்க வேண்டும்.

உன்னை தான் தேடி உன் வீட்டிற்கே வந்து உள்ளேன்
உன்தன் உன்னத அன்பு என்னை வரசெய்து உள்ளது

என் அன்பு_குழந்தையே…என்னை முழுவதுமாக உணர்வாய். உன் மனத்தை் துன்பம் என்ற திரையை வைத்து போத்தி உள்ளாய் அல்லவா. அதை தூக்கி வீசி எறி.

அப்போது உன் மனதில் ஓரு மிக பெரிய ஓளி சுடர் தெரியும். அதில் ஆனநதத்தின் அருவியாய் பொழிந்து என்னை பார்ப்பாய்.

உன் நிம்மதியை உணர்ந்து அமிர்தத்ததில் மிதப்பது போன்று உணர்வாய்.

32 thoughts on “பாபா நீ என்னுடனே இருக்க வேண்டும். உன் அருளை என்றென்றும் பெறவேண்டும் நான் என்…”

 1. Om sai Sri sai Om sai Sri sai Om sai Sri sai Om sai Sri sai Om sai Sri sai Om sai Sri sai Om sai Sri sai Om sai Sri sai Om sai Sri sai Om sai Sri sai Om sai Sri sai Om sai Sri sai Om sai Sri sai Om sai Sri sai Om sai Sri sai Om sai Sri sai Om sai Sri sai Om sai Sri sai Om sai Sri sai Om sai Sri sai

 2. ஓம் சாய்ராம்.
  ஓம் சாய்ராம்.
  ஓம் சாய்ராம்.
  ஓம் சாய்ராம்
  ஓம் சாய்ராம்
  ஓம் சாய்ராம்.
  ஓம் சாய்ராம்.
  ஓம் சாய்ராம்.
  ஓம் சாய்ராம்.
  ஓம் சாய்ராம்.
  ஓம் சாய்ராம்.

Comments are closed.