#பீமனும்_அனுமனும்….. பாண்டவர்கள் வனவாசத்தில் இருந்த பொழுது ஒரு நாள் வடக்கிலிர…

#பீமனும்_அனுமனும்…..

பாண்டவர்கள் வனவாசத்தில் இருந்த பொழுது ஒரு நாள் வடக்கிலிருந்து வீசிக்கொண்டிருந்த காற்றில் அடிக்கப்பட்டு ஒரு மிகவும் நறுமணம் வாய்ந்த மலர் பாஞ்சாலியிடம் வந்து விழுகிறது.

அந்த மலரைக் கையில் எடுத்து திரெளபதி அதன் அழகினாலும் வாசனையலும் பரவசமாகிறாள்.

அவள் பீமனிடம் சென்று இந்த வகையைச் சேர்ந்த இன்னும் சிலமலர்களை பறித்துக்கொண்டு வருமாறு வேண்டுகிறாள்.

பீமனும் அவ்வாறே சென்று அந்த மலரின் வாசனையைக் காற்றில் நுகர்ந்து கொண்டே அந்த திசையில் வெகு தூரம் தனியாகச் செல்கிறான்

இமயமலையின் தாழ்வரையில் ஒரு பெரிய வாழைமரச்சோலையை அடைகிறான்.

சோலையின் நடுவில் வழியை அடைத்துக் கொண்டு ஒரு குரங்கு தனிமையாகப் படுத்திருப்பதைக் கண்ட பீமன் தன்னையும் அறியாமல் ஒரு பெரிய சத்தம் போடுகிறான்.

அந்தக் குரங்கு தன் கண்களைச் சிறிது திறந்து அலட்சியமாகப் பீமனைப் பார்த்து, "எனக்கு உடம்பு சரியாக இல்லை. படுத்திருக்கிறேன்.

நீ ஏன் என்னை எழுப்புகிறாய்? மனிதர்கள் பிராணிகளிடம் கருணை காட்டுவது முறை. உன்னைப் போன்ற புத்திமான்கள் மிருகங்களை இம்சிக்கலாகாது.

நீ யார்? எங்கே போக வந்திருக்கிறாய்? இமயமலையில் இதற்கு மேல் செல்ல முடியாது. இது தேவலோகத்திற்குச் செல்லும் பாதை.

மனிதர்கள் இதைத் தாண்டிப்போக முடியது. உன் வரவு நல்வரவு ஆகுக. நீ இங்கே பழங்களைப் புசித்து விட்டுத் திரும்பு. நான் சொல்வதைக் கேள்" என்கிறது.

பீமனுக்குக் கோபம் பொங்குகிறது. "நீ யார்? இவ்வளவு பேசுகிறாய்! நான் கஷத்திரியன். குரு வம்சத்தில் பிறந்த வீரன். குந்தி தேவியின் மகன். வாயு புத்திரன்.! என்னத் தடுக்கதே. வழியை விட்டு விலகு!" என்கிறான்

வானரம் இந்தப்பேச்சைக் கேட்டு கொஞ்சம் புன்சிரிப்புச் செய்தது. "நான் ஒரு குரங்கு. இந்த வழியில் செல்வாயானால் நீ நாசத்தை அடைவாய்" என்கிறது.

பீமசேனன் "வானரமே! நான் நாசமடைந்தாலும் சரி. ஏதானாலும் சரி. உன்னை நான் கேட்கவில்லை. எனக்குக் கோபம் உண்டாக்க வேண்டாம்" என்கிறான்.

"எனக்கு எழுந்திருக்க சக்தியில்லை. கிழக்குரங்கு. அவசியம் போகவேண்டுமானால் என்னைத் தாண்டிச்செல்வாயாக" என்கிறது வானரம்.

"பிராணியைத் தாண்டிச் செல்லலாகாது என்பது சாஸ்திரம். ஆகையால் நான் உன்னைத் தாண்டிச் செல்லவில்லை.

இல்லாவிடில் அனுமன் சமுத்திரத்த்தை தாண்டியது போல் உன்னையும் மலையையும் ஒரே பாச்சலாய்த் தாவிச்சென்றிருப்பேன்" என்கிறான் பீமன்.

மானிடனே! கடலைத்தாண்டிய அந்த அனுமன் யார்? உனக்குத் தெரிந்திருந்தால் சொல்ல வேண்டும்" என்கிறது வானரம்.

"ராம பத்தினியைத் தேடுவதற்காக நூறு யோசனை அகலமுள்ள கடலைத் தாண்டியவனும், எனக்கு அண்ணனுமான ஹனுமானை உனக்குத் தெரியாதா? பலத்திலும் நான் அவனுக்குச் சமானமாவேன்.

ஒரு காரியமாக நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். வழியை விடு. எழுந்திரு. நான் சொன்னதைக் கேளாயாகில் உன்னை யமலோகத்திற்கு அனுப்புவேன்" என்று பீமன் வானரத்தை அதட்டுகிறான்.

"வீரனே!! கோபம் தணிவாயாக. முதுமையால் எனக்கு எழுந்திருக்கச் சக்தி இல்லை. என்னைத் தாண்டிச்செல்வதில் உனக்கு ஆட்சேபணை இருந்தால் என்மேல் கருணை கொண்டு இந்த வாலை நகர்த்தி விட்டுச் செல்வாயக" என்கிறது வானரம்.

தன்னுடைய புஜபலத்தில் கர்வங்கொண்ட பீமன், இவ்வாறு சொல்லப்பட்டவுடன், 'இந்தக் குரங்கை வாலைப் பிடித்து இழுத்து அப்புறம் தள்ளலாம்" என்று எண்ணி அதன் வாலைப் பிடிக்கிறான்.

வாலை அசைப்பதற்கே முடியவில்லை! பீமன் வியப்படைகிறான். இரு கைகளையும் கொண்டு இழுத்துப் பார்க்கிறான். புருவங்கள் நெறித்து, விழி பிதுங்கி உடல் வியர்த்தது. வாலைத் தூக்கக் கூட முடியவில்லை. வெட்கப்பட்டுத் தலை குனிந்து நிற்கிறான்.

"நீ யார்? என்னைப் பொறுக்கவேண்டும். நீர் சித்தரா? தேவரா? கந்தர்வரா? நீர் யார்? சிஷ்யன் கேட்கிறேன். சரணம்" என்கிறான் பீமன். பலவானைக் கண்டால் பீமனுக்கு உடனே பக்தி.

பாண்டவ வீரனே! சர்வலோகங்களுக்கும் பிராண ஆதாரமான வாயுவின் மகன் அனுமன் நான்தான். தம்பி பீமா! யக்ஷரும் ராக்ஷதர்களும் இருக்கும் இந்த வழியில் நீ சென்றால் ஆபத்துக்கு ஆளாவாய் என்று உன்னை நான் தடுத்தேன். இது தேவலோகம் போகும் வழி. இதில் மனிதர்கள் செல்ல முடியாது. நீ தேடி வந்த செளகந்திகச் செடி இருக்கும் நீரோடையும் மடுவும் அதோ பார்" என்கிறான் ஹனுமான்.

பீமன் அனுமனை வணங்கி அவன் முன்பு கடல் தாண்டிய பொழுது எடுத்த விஸ்வரூபத்தை தான் காண விரும்புவதாகக் கூறுகிறான். அனுமனும் அவ்வாறே தன் விஸ்வரூபத்தைக் காட்டுகிறான். பீமன் அனுமனிடம் போர் நடக்கும் பொழுது தன் தம்பியாகிய அர்ஜுனனின் தேரின் கொடியாக விளங்கி அர்ஜுனனுக்கு வெற்றி வாகை சூட அருள் புரிய வேண்டும் என்று வேண்டுகிறான். பீமன் அனுமனைத் தழுவிக்கொண்டு தேடி வந்த செளகந்திக மலருடன் அனுமனிடம் விடை பெற்றுத் திரும்பிச் செல்கிறான்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் திருக்குறுங்குடியில் நம்பி சன்னிதியின் கோபுரத்தின் உட்புறம் இடது பக்கத்தில், பீமனும் ஹனுமானும் சந்திக்கும் நிகழ்வு ஒரு சிற்பமாக கல்லில் வடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அனுமனை ஒரு சாதாரண குரங்கு போன்று செதுக்கியிருப்பதும் அதன் நீண்ட வால் வழியை மறைத்திருப்பது போல் அமைந்திருப்பதும் பீமன் தன் கதையால் அந்த வாலை நகர்த்த முயற்சிப்பதையும் அழகாகக் காட்டும் அற்புதமான் சிற்பம் இது……..👇

#பீமனும்_அனுமனும்…..

When the Pandavas were in the forest, a very fragrant flower falls to the Panchali which was blowing from the north one day.

Thirelapathi takes the flower in her hand and gets excited with its beauty and smell.

She wants to go to Beeman and pluck some more flowers of this type.

Even the beeman goes and smells the flower in the air and goes a long way alone in that direction

Reaching a big banana tree on the bottom of the Himalayas.

When he saw a monkey lying alone in the middle of the garden, he made a loud noise without knowing himself.

The monkey opened his eyes a little bit and looked at the beeman and said, ′′ I'm sick. Laying down.

Why do you wake me up? Humans show kindness to animals. Intelligent people like you don't impress animals.

Who are you? Where have you come to go? Can't go any longer in the Himalayas. This is the road to heaven.

Humans can't get beyond this. You are welcome and welcome. You eat fruits here and come back. Listen to me ′′ says.

Beeman is getting angry. ′′ Who are you? You talk so much! I am a Kashatrian. The warrior who was born in Guru dynasty. Son of Kundi Devi. Gas son.! don't stop me. Get out of the way!" says

Sky made me smile a little while listening to this speech. ′′ I am a monkey. If you go this way, you will be destroyed

Bhimasenan ′′ sky! Even if I'm ruined. Whatever it is. I didn't ask you Don't make me angry ′′ he said.

′′ I have no energy to wake up. East Stage. If you want to go, go beyond me says the sky.

It is Sastra that you cannot go beyond an animal. So I'm not crossing you.

Otherwise, I would have jumped you and the mountain as Hanuman crossed the sea says Bhiman.

With the man! Who is that Hanuman who crossed the sea? If you know you should say ′′ says the sky.

′′ Don't you know Hanuman, who is my brother, who has a hundred ideas to search for Rama? In strength I will be equal to him.

As a matter of fact I've been here. Leave the way. Wake up. If you listen to me, I will send you to Yamalogam ′′ Beeman stabs the sky.

′′ Brave man!! Quench your anger. Old age can't wake me up. If you have the objection to crossing me, have mercy on me and move this tail

The man who was proud of his worship, when he was told, he thought that he can pull this monkey by his tail and then push it.

Can't even shake the tail! The beeman is amazed. Pulling out with both hands. Eyebrows chopped, eyes winked and the body sweats. Can't even lift the tail. He is shy and bowing his head.

′′ Who are you? I have to tolerate. Are you Siddha? Devar? Is it usury? Who are you? Listening to the disciple. Surrender ′′ says Beeman. If you see a strong man, you will get devotion immediately.

The brave man of Pandava! I am Hanuman, the son of gas, who is the source of life for all the world. Brother Bhima! I blocked you if you go this way where yakshar and monsters are in danger. This is the way to heaven. Humans can't go on this. See the water and the water that you have come in search of, says Hanuman.

Beeman worships Hanuman and says that he wants to see the viswaroopam taken before him when he crossed the sea. Hanuman is also showing his viswaroopam. When there is a war with Hanuman, beeman wants to be the flag of his younger brother Arjuna's chariot and bless Arjuna to win. Beeman embraces Hanuman and goes back with the Selakandhika flower which came in search of Hanuman.

The event of meeting of Bhiman and Hanuman on the left side of the Nambi Sannithi Tower in Thirukurungudi, Tirunelveli district has been drawn as a sculpture. This is an amazing sculpture that beautifully shows Hanuman being carved like a normal monkey and hiding its long tail way and the beeman trying to move the tail with his story…….. 👇

திருக்குறள். ●●●●●●●●●●●●●●● குற்றங்கடிதல். 438. ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ப…

🍓 திருக்குறள். 🍓
●●●●●●●●●●●●●●●
🍓 குற்றங்கடிதல். 438.🍓
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

🍓 பற்றுள்ளம் என்னும் இவறன்மை எற்றுள்ளும்
எண்ணப் படுவதொன்று அன்று. 🍓

🍓 செல்வத்தின் மேல் பற்றுக்கொண்ட உள்ளம் எனப்படும் கஞ்சத்தனம் , எந்த குற்றங்களோடும் எண்ணப்படும் ஒன்றாக இல்லாமற், பெருங் குற்றமாகும் .🍓

🍓 வள்ளுவர். 🍓
•••••••••••••••••••••••••••

🍇 திருவருட்பா. 🍇
●●●●●●●●●●●●●●●●●

🍇 செறிவதில் மனத்தேன் காசிலே ஆசை செய்திலேன் இந்த நாள் அன்றி
அறிவதில்லாத சிறு பருவத்தும் அடுத்தவர் கொடுத்த காசவர் மேல்
எறிவதும் மேட்டில் எறிந்ததும் எனக்குள் இருக்கின்ற நீ அறிந்ததுவே
பிறிவதில்லா நின் அருட்பெரும் பொருளைப் பெற்றனன் பேசுவ தென்னே.🍇

🍇 எஞ்சேல் உலகினில் யாதொன்று பற்றியும்
அஞ்சேல் என்றருள் அருட்பெருஞ்ஜோதி. 🍇

🍇 பற்றுகள் அனைத்தையும் பற்றறத் தவிர்த்து எனது
அற்றமும் நீக்கிய அருட்பெருஞ்ஜோதி. 🍇

🍇 வள்ளலார். 🍇
●●●●●●●●●●●●●●

🍓 Thirukural. 🍓
●●●●●●●●●●●●●●●
🍓 the offense. 438. 🍓 🍓
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

🍓 This person called love will be there
The one that was counted on that day. 🍓

🍓 The heart that has love on wealth is a big crime, without being counted as one for any crimes..🍓

🍓 Thiruvalluvar 🍓
•••••••••••••••••••••••••••

🍇 Mr year pa. 🍇
●●●●●●●●●●●●●●●●●

🍇 I felt like concentrating, but I didn't wish for money except this day
Even a childhood without knowing is better than the saffron given by others
When I throw and throw on the top, I know that you are inside me
The one who has received your grace without birth is speaking. 🍇 🍇

🍇 about anything in the angel world
The grace of Anjel is the grace of God. 🍇

🍇 except all my love
Arutperumjothi that removed the heart. 🍇

🍇 Vallalar. 🍇
●●●●●●●●●●●●●●

நாளை பிறக்கின்ற அக்டோபர் மாதம் அனைவருக்கும் நல்ல நாளாக மாதமாக தொடங்க வேண்டி …

நாளை பிறக்கின்ற அக்டோபர் மாதம் அனைவருக்கும் நல்ல நாளாக மாதமாக தொடங்க வேண்டி
ஸ்ரீ ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவர் வீடியோ மற்றும் அஷ்டகம் பதிவு செய்துள்ளோம் !ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவ அஷ்டகம் – தமிழில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவ அஷ்டகத்தை இதைத் தினமும் படித்து வந்தால் தீராத கடன்கள் தீரும். பக்தர்கள் வாழ்க்கையில் செல்வம் செழிப்பு வளங்கள் எல்லா நலன்கள் நல்லது நடக்கும்
.ஸ்ரீ ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவர் திருவடிகளே சரணம்

ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவ அஷ்டகம் – தமிழில்

தனந்தரும் வயிரவன் தளிரடிபணிந்திடின்
தளர்வுகள் தீர்ந்து விடும்
மனந் திறந் தவன்பதம் மலரிட்டு வாழ்த்திடின்
மகிழ்வுகள்வந்து விடும் சினந்தவிர்த் தன்னையின்
சின்மயப்புன்னகை சிந்தையில் ஏற்றவனே
தனக்கிலை யீடுயாருமே என்பான் தனமழை பெய்திடுவான் (1)

வாழ்வினில் வளந்தர வையகம்
நடந்தான் வாரியே வழங்கிடுவான்
தாழ்வுகள் தீர்ந்திட தளர்வுகள் மறைந்திட
தானெனவந்திடுவான் காழ்ப்புகள் தீர்த்தான்
கானகம் நின்றான் காவலாய் வந்திடுவான்
தனக்கிலை யீடுயாருமே என்பான் தனமழை பெய்திடுவான் (2)

முழுநில வதனில் முறையொடு
பூஜைகள் முடித்திட அருளிடுவான்
உழுதவன்விதைப்பான் உடைமைகள் காப்பான்
உயர்வுறச்செய்திடுவான் முழுமலர்த்
தாமரை மாலையை ஜெபித்து முடியினில் சூடிடுவான்
தனக்கிலை யீடு யாருமேஎன்பான் தனமழை பெய்திடுவான் (3)

நான்மறை ஓதுவார் நடுவினில்இருப்பான்
நான்முகன் நானென்பான் தேனினில் பழத்தைச்
சேர்த்தவன் ருசிப்பான் தேவைகள்
நிறைத்திடுவான் வான்மழை எனவே
வளங்களைப்பொழிவான் வாழ்த்திட வாழ்த்திடுவான்
தனக்கிலை யீடு யாருமே என்பான் தனமழை பெய்திடுவான் (4)

பூதங்கள் யாவும் தனக்குள்ளே
வைப்பான் பூரணன் நான் என்பான் நாதங்கள்
ஒலிக்கும் நால்வகை மணிகளை நாணினில்
பூட்டிடுவான் காதங்கள் கடந்து கட்டிடும்
மாயம் யாவையும் போக்கிடுவான்
தனக்கிலை யீடு யாருமே என்பான் தனமழை பெய்திடுவான் (5)

பொழில்களில் மணப்பான் பூசைகள்ஏற்பான்
பொன்குடம் ஏந்திடுவான் கழல்களில்
தண்டை கைகளில் மணியணி கனகனாய் இருந்திடுவான்
நிழல்தரும் கற்பகம் நினைத்திட
பொழிந்திடும் நின்மலன் நானென்பான்
தனக்கிலை யீடு யாருமே என்பான் தனமழை பெய்திடுவான் (6)

சதுர்முகன் ஆணவத் தலையினைக்
கொய்தான் சத்தொடு சித்தானான் புதரினில்
பாம்பைத் தலையினில் வைத்தான் புண்ணியம்
செய்யென்றான் பதரினைக் குவித்து
செம்பினை எரித்தான் பசும்பொன் இதுவென்றான்
தனக்கிலை யீடுயாருமே என்பான் தனமழை பெய்திடுவான் (7)

ஜெய ஜெய வடுக நாதனே சரணம் வந்தருள்
செய்திடுவாய் ஜெய ஜெய ஷேத்திர பாலனே சரணம்
ஜெயங்களைத் தந்திடுவாய்
ஜெய ஜெய வயிரவா செகம் புகழ் தேவா
செல்வங்கள் தந்திடுவாய்
தனக்கிலை யீடு யாருமே என்பான் தனமழை பெய்திடுவான் (8)

ஸ்ரீ ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவர் திருவடிகளே சரணம்

[fb_vid id=”photo_id”:”2026266930836640″”][fb_vid id=”2026266930836640″]

எளிய மருத்துவக் குறிப்புகள் – நாட்டு வைத்தியம் : 1) பொன்மேனி தரும் குப்பைமேனி …

எளிய மருத்துவக் குறிப்புகள் – நாட்டு வைத்தியம் :

1) பொன்மேனி தரும் குப்பைமேனி :
குப்பை மேனி இலையையும் உப்பையும் சேர்த்து அரைத்து சொறி, சிரங்குகளுக்குத் தேய்த்துவர குணமாகும்.

2) தேளை விரட்டும் குடியோட்டிப்பூண்டு :
பிரம்மதண்டின் பச்சை வேரைச் சிதைத்து தேள்கடி வாயில் வைத்துக் கட்ட நஞ்சு நீங்கும்.

3) வயிற்றுவலி போக்கும் நறுவலி :
நறுவிலிப்பட்டையை இடித்துச் சாறு பிழிந்து, தேங்காய்ப் பாலில் கலக்கி குடிக்க கடினமான வயிற்றுவலி போகும்.

4) காற்று சுத்திகரிப்பான் – சர்க்கரை :
சர்க்கரையை நாட்பட்ட நோயாளிகளின் படுக்கை அறையில் புகைக்க சுத்தக்காற்று உண்டாகி அறை சுத்தப்படும்.

5) தலைபாரம் நீக்கும் கிராம்பு :
கிராம்பை நீர்விட்டு மை போல அரைத்து நெற்றியிலும் மூக்கு தண்டின் மீதும் பற்றிட தலைபாரம் நீரேற்றம் குணமாகும்.

6) காயத்துக்கு காட்டாமணக்கு :
காயம்பட்டு, இரத்தம் வெளிப்பட்ட இடத்தில் காட்டாமைக்கு பாலைப் பூச குருதி நிற்கும். காயமும் ஆறும்.

7) உப்பலுக்கு உப்பிலாங்கொடி :
மாந்தத்தினால் குழந்தைகளின் வயிறு உப்பிக் காணின், உப்பிலாங்கொடியை அரையில் கட்டத் தீரும்.

8) குழந்தையை காப்பான் கரிப்பான் :
கரிசாலைச் சாறு 2 துளியுடன், 8 துளி தேன் கலந்து கொடுக்க கைக்குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் நீர்க்கோவை நீங்கும்.

9) கடலையும் அடிதடியும் :
கடலை இலையை வேகவைத்து அடிபட்ட வீக்கம், மூட்டுப் பிசகல் முதலியவைகளுக்குச் சூட்டோடு வைத்துக் கட்ட தீரும்.

10) மயக்கத்துக்கு ஏலம் :
ஏலக்காய் 1 பங்கு, பனைவெல்லம் ½ பங்கு சேர்த்து, எட்டுப்பங்கு நீர்விட்டுக் காய்ச்சி கொடுக்க பித்த மயக்கம் நீங்கும்.

11) புளியிருக்க புண்ணேது?
புளியிலை, வேப்பிலை இவ்விரண்டையும் சமஅளவு எடுத்து இடித்து எட்டுபங்கு நீர்விட்டுக் காய்ச்சி புண்களைக் கழுவி வர, ஆறாத புண்கள் ஆறும்.

12) பால்கட்டுக்கு பாசிப்பயிறு :
பாசிப்பயிறு மாவை வெந்நீர் விட்டுக் களியாகக் கிளறி மார்பில் பற்றிட பால்கட்டு குறைந்து வீக்கமும் குறைந்து போகும். மார்பின் நெறிக்கட்டிகளும் குறையும்.

13) மயிர்கறுக்க மருதோன்றி :
மருதோன்றி இலை, நிலவாரை இரண்டையும் சேர்த்து அரைத்துப் பூச மயிர் கறுக்கும்.

14) வாந்தி நீக்கும் நெல்லி :
நெல்லியீர்க்கு, கருவேம்பீர்க்கு, வேப்பீர்க்கு மூன்றையும் சேர்த்து இடித்து, நீர்விட்டுக் காய்ச்சிக் கொடுக்க வாந்தி உடனே நிற்கும்.

15) படர்தாமரைக்கு :
அறுகம்புல்லும், மஞ்சளும் சேர்த்து அரைத்து படர்தாமரையில் பூச தீரும்.

16) பல் ஈறு, வீக்கம், வலிக்கு :
கிராம்பு, கற்பூரம், ஓமம் எடுத்து நன்றாகத் தட்டி வீக்கம் உள்ள ஈறுகளில் வைத்து சிறிது நேரம் சென்றபின் வாய் கொப்பளிக்க பல் ஈறு, வீக்கம் தீரும்.

17) மலச்சிக்கலுக்கு :
பிஞ்சு கடுக்காய் – 100 கிராம், சுக்கு – 100 கிராம், எடுத்து தட்டி 1 குவளை நீரில் போட்டு காய்ச்சி இரவு படுக்க போகும்பொழுது குடித்து விட்டு படுக்கவும். நன்றாக மலம் இளகும்.

18) மூலம் அகல :
ஆகாசத் தாமரை இலையை அரைத்து தொடர்ந்து தடவி வந்தால் மூலம் அகன்று விடும்.

19) முகப் பொலிவிற்கு :
உலர்ந்த ரோஜா இதழ்களுடன் சிறிது பன்னீரும் சந்தனமும் அரைத்து முகத்தில் தடவ தோலின் நிறம் பொலிவு பெறும்.

20) சூட்டினால் உண்டாகும் இருமலுக்கு :
மிளகை தூள் செய்து சம அளவு பனைவெல்லம் கலந்து சுண்டைக்காய் அளவு ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை சாப்பிட வேண்டும்.

21) கல்லடைப்புக்கு – தாம்பூலம் :
எருக்கம் பூவின் மொக்கு ஏழு எடுத்து சுண்ணாம்பு போடாமல் வெற்றிலை பாக்குடன் வைத்து உண்ணவும். இப்படி 2 அல்லது 3 வேளையில் கல் விழும்.

Simple medical tips – country remedies:

1) The garbage given by the golden girl:
Mix garbage leaves and salt and it will be cured to scratch it and rub it on the chirops.

2) Garlic that drives scorpion:
If you break the green roots of Brahma, it will remove poison by keeping it in the mouth of scorpion.

3) Fragrance that cures stomach pain:
Squeeze the spices and squeeze the juice, stir in coconut milk and drink it with hard stomach pain.

4) Air Purifier – Sugar:
To smoke sugar in the bedroom of chronic patients, there will be clean air and the room will be cleaned.

5) Cloves that removes head weight:
Grind the cloves like ink, the weight of the head on the forehead and the nose cord will be cured.

6) For the wound to the forest:
The blood will stand for milk for the forest where the wounded and blood is exposed. The wound and the river.

7) Uppilang flag for salt:
If children's stomach is salted due to meat, the salt flag will be tied in half.

8) Baby Guardian Square:
Charcoal juice with 2 drops and 8 drops of honey will remove the water for children.

9) The sea and the feet:
Boiled peanut leaf will be kept in heat for swelling, joint pisagal etc.

10) Auction for dizzy:
Add 1 share of cardamom, ½ share of palm jaggery, and leave eight parts of water to give dry, the madness will be removed.

11) Is it sore to be tamarind?
Tamarind leaves and neem leaves are equal size and leave them in eight parts of water and wash away the wounds that are not healed.

12) Fascinating rice for milk cottage:
If you leave the green flour in hot water and hold it in the chest, the milk cotton will decrease and the inflammation will also decrease. Marbin anchors will also decrease.

13) Re-appeared to cut hair:
The hair will be darkened by mixing both the leaves and the moonlight.

14) Vomiting Amla:
The vomiting will stop immediately to give water to Nelliyer, Karuvembir and Neembir.

15) For Badr Lotus:
Mixed Arukampullu and turmeric and will apply in the lotus.

16) Tooth gum, swelling, pain:
Take cloves, camphor, oregano, tap it well and put it in swelling gums and then go for some time to boil the mouth, swelling will be solved.

17) for constipation:
Infant mustard seeds-100 grams, chuku-100 grams, take it and put it in 1 cups of water and drink it while going to bed and sleep. Shit is shaking well.

18) Wide by:
If you grind the Lotus leaves and rub it continuously, it will be removed.

19) for the face glow:
Apply some paneer and sandalwood with dry rose lips and apply it on the face and the skin color will shine.

20) For the cough caused by heat:
Make pepper powder and mix equal amount of palm jaggery and eat the size of the lips three times a day.

21) For the grave attack – Tamboolam:
Take seven of Erukkam flower's moku and don't put lime and eat it with a pack of victory. Stone will fall at 2 or 3 like this.

நினைத்தாலே கிடைக்கும் ஸ்ரீ மஹா பெரியவா அனுகிரஹம் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய க…

நினைத்தாலே கிடைக்கும் ஸ்ரீ மஹா பெரியவா அனுகிரஹம் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய கலியுகத்தில் கண்கண்ட தெய்வம் காஞ்சி மகா பெரியவா சரணம்
மஹா பெரியவா திருவடிகளே சரணம் சரணம் சரணம் சரணம் ப்ரபத்யே அவர் பொன்னடி போற்றி போற்றி போற்றி போற்றி இ
. "அந்த நாலு விளாம்பழ ஓட்டையும் (தோல் மேல்உள்ள ஓடுகள்) ரசத்திலே போடு, கொஞ்ச நேரம் ஊறட்டும்."-பெரியவா.

(பழங்கள் காணாமல் போய்விட்டன. நல்ல காலமாக, நாலு ஓடுகளாவது இருந்தனவே!)

(பக்தரின் வேண்டுகோளை நிறைவேற்றிய பெரியவா)

தொகுப்பாளர்;டி.எஸ்.கோதண்டராம சர்மா
தட்டச்சு;வரகூரான் நாராயணன்

மெலட்டூர் ராமசாமி அய்யர் என்பவர் ஸ்ரீமடத்தின் பக்தர்.

ஒரு தடவை தரிசனத்துக்கு வந்தபோது நன்றாகப் பழுத்த உயர்ந்த ரக விளாம்பழங்கள் வாங்கி வந்து பெரியவா முன் வைத்து, "பெரியவா குக்ஷியில் (வயிற்றில்) இவை சேரணும்" என்று பிரார்த்தித்தார்.பெரியவா மௌனமாக கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள்.

விளாம்பழக் கூடை உட்புறம் அறைக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது.

அரை மணி கழித்துப் பார்த்தால், கூடை காலி! ஒரே ஒரு பழம் கூட இல்லை.

பூஜைக் கட்டில் பணி செய்யும் இருவர், சுவையான உட்பகுதியைத் தின்றுவிட்டு,விளாம்பழ ஓடுகள் நான்கை ஜன்னலில் வைத்திருந்தார்கள் .

பெரியவா பிக்ஷைக்கு வந்தார்கள்.

"விளாம்பழத்தை என்ன செய்தே?"

எல்லோருக்கும் தேள் கொட்டின மாதிரி சுரீரென்றது. பெரியவா இப்படியெல்லாம் குறிப்பாகக் கேட்டு வாங்கிச் சாப்பிடுகிற வழக்கமில்லையே?…..
.இறுக்கமான மௌனம்.பெரியவாளுக்குப் புரிந்து விட்டது. கண்களை அங்குமிங்கும் சுழல விட்டார்கள்-பெரியவா.

"அந்த நாலு ஓட்டையும் (விளாம்பழ) ரசத்திலே போடு, கொஞ்ச நேரம் ஊறட்டும்."

அந்த ரசத்தை உணவில் சேர்த்துக்கொண்டு சுவைத்தார்கள்.

பெரியவாளுக்கு விளாம்பழத்தின் மீது தனி ஆசை ஏதும் இல்லை. சுமார் நூறு விளாம்பழங்களைக் கொண்டு வந்து சமர்ப்பித்த பக்தரின்வேண்டுகோளை நிறைவேற்ற வேண்டுமே? என்ற கரிசனம்.

பழங்கள் காணாமல் போய்விட்டன. நல்ல காலமாக, நாலு ஓடுகளாவது இருந்தனவே! விளாம்பழ ஓட்டுச் சுவை சேர்ந்த ரசத்தைச் சாப்பிட்டதால் பக்தரின் பிரார்த்தனைப்படி, 'குக்ஷியில் கொஞ்சம்' சேர்ந்துவிட்டது

.
கடலே மையாய் காகித நிலத்தில்
காட்டு மரத்தால் எழுது
அடங்கா அதனில் ஆசான் பெருமை.
அடிகள் பணிவாய் தொழுது .

சத்திய ஞானியர் தரிசனம் பெற்றால்
சகத்தினில் கிட்டும் பேறு .
கத்தியின் குத்தும் குறுமுள் வலிபோல்
கணத்தில் மாறும் ஊறு .
ஹர ஹர சங்கர!!!
ஜெய ஜெய சங்கர!!!

பக்தர்களிடம் அத்தனை பரிவு.

You will get it when you think. Sri Maha Periyava Anugraham Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jaya Kaliyuga. Kanchi Maha Periy
Maha Periyava's feet, surrendered to you, surrendered to you, surrendered to you, surrender to you
. ′′ Put those four lamp holes (tiles on the skin) in the taste, let it soak for some time."- Periyava.

(The fruits have gone missing. Good times, at least four tiles! )

(Periyava fulfilled the request of the devotee)

The Anchor; T. S. S Kothanda Rama Sharma
Typing; Varakuran Narayanan

Melattur Ramasamy Iyer is a devotee of Srimadam.

Once he came to the darshan, he bought a very ripe high quality of fruits and put them in front of Periyava and prayed, ′′ Periyava should join the Kukshi (stomach) Periyava was listening silently.

Bamboo basket taken to the inside room.

If you look after half an hour, the basket is empty! Not even a single fruit.

Two men working in the puja bed, ate the tasty interior and kept the four-hand tiles in the windows.

Periyava came to piksha.

′′ What did you do to the fruit?"

It is like a scorpion poured on everyone. Periyava, there is no habit of asking and eating like this especially?…..
. Tight silence. Periyava has understood. They have rolled their eyes around – Periyava.

′′ Put those four holes in the rhythm, let them soak for some time."

They added the taste to the food and tasted.

Periyava does not have any desire for the lamp. Should we fulfill the request of the devotee who brought about hundred lamps and submitted? The vision of this.

The fruits have gone missing. Good times, at least four tiles! According to the devotee's prayer, ' Kukshi ' has added a little bit ' as he ate the taste of Vilampazha Vote.

.
Sea ink on paper land
Write with a wild tree
Adanga, teacher is proud of it.
Worship with your feet in humility.

If you get the darshan of Sathya Gnan
The maternity that comes in the world.
Like the pain of a knife's stabbing
The pickle that changes in the moment.
Hara Hara Shankara!!!
Jaya Jaya Shankara!!!

So much compassion for devotees.

SRI DESIKAN STORY OF BIRTH திருப்பதி ஏழுமலையானின் 'ஆராதனை மணி'யாக …

SRI DESIKAN STORY OF BIRTH

திருப்பதி ஏழுமலையானின் 'ஆராதனை மணி'யாக அருள்பாலிக்கும் வேதாந்த தேசிகரின் கதை. முன்னொரு காலத்தில் காஞ்சிபுரத்தை அடுத்த, ஸ்ரீதூப்புல் என்னும் அழகிய கிராமத்தில், அனந்தாசார்யார் என்ற வைணவர் சகல வேத சாஸ்திரங்களையும் ஐயம் திரிபற கற்றுணர்ந்திருந்தார். இவர் ஸ்ரீரங்கராஜ அப்புள்ளாருடைய சகோதரியான தோதாரம்பை என்னும் பெண்ணை மணந்துகொண்டு வேத விதி தவறாமல் இல்லறம் நடத்தி வந்தார்.

இப்படியாக இடையூறில்லாமல் இல்லறம் நடத்தினாலும், இவர்களுக்குக் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கவில்லை. அப்போது, அவர்கள் கனவில் திருமலையில் குடிகொண்டிருக்கும் திருவேங்கடமுடையான் தோன்றி தன்னிடம் வரும்படி கட்டளையிட்டார்.

அவர்களும் திருமலைக்குச் சென்று திருவேங்கடமுடையானைத் தரிசித்து வழிபட்டனர். அன்றிரவு தோதாரம்பா கனவில் பெருமாள் தோன்றி, “உங்களுக்கு நம்மைப் போல் ஒரு புத்திரனைத் தந்தோம், இந்தத் திருமணியை (நைவேத்தியத்தின்போது ஒலிக்கும் ஆராதனை மணி) பெற்றுக்கொள்ளும்" என்று தனது ஆராதனை மணியைக் கொடுத்தார். தோதாரம்பையும் ஸ்வாமியின் கட்டளைப்படி அந்த மணியை விழுங்கினார். கனவில் திடுக்கிட்டு எழுந்தவர், சிறிது தாக சாந்தி செய்துவிட்டு உறங்கிப் போனார்.

மறுநாள், திருவேங்கடமுடையான் சந்நிதியில், திருமணியைக் காணாமல் எல்லோரும் திகைத்து நின்றபோது, அதே கனவைக் கண்ட பெரிய ஜீயர், பெருமாளின் கட்டளையை அனைவருக்கும் அறிவித்தார். அந்த நேரத்தில் ஸ்ரீநிவாஸனை சேவிக்க அங்கு வந்த அனந்தாச்சார்யார் தம்பதியை அனைவரும் கொண்டாடினர். தோதாரம்பையும் திருமணியை விழுங்கிய நாளன்று கருத்தரித்தார்.

திருமணியின் அம்சமாக அதி தேஜஸ்வியான ஒரு குமாரர் பிறந்தார். ஸ்ரீநிவாஸனுடைய திருமணியின் அம்சமாகப் பிறந்த குழந்தைக்கு 'திருவேங்கடமுடையான்' என்ற பெயர் சூட்டி மகிழ்ந்தார்கள். பின்னர் தூப்புல் திருவேங்கடமுடையான் என்றும் அழைக்கப்பட்டார்.

SRI DESIKAN BIRTH STORY

Sri Desika’s original name was Venkata natha. His parents have choosen this name since Desika was born on a sravanam day, which is the birth star of Thiruppathi perumal, Lord Srinivasa.

Sri Desika was born in the year 1268 CE(Common Era) about 130 years after Bhagavad Ramanuja attained parama padam.His parents were Sri Ananthasuri and Smt Thothaaramba.He was born in a place called Thoopul near Kanchi puram.

Swami desika’s parents were childless for long time and one day Lord Srinivasa of Seven Hills,Thiruppathi has ordered them to go for a pilgrimmage to Thiruppathi.
Those days there were no buses or trains to travel so Sri Anatasuri and his wife walked from Kanchipuram to Thiruppathi and climbed the Hills and had the darshan of the Perumal.That night they were resting in a Mandapam near temple. The Lord Srinivasa appeared in their dream as a small vaishanva boy and gave smt Thothaaramba a golden bell and she swallowed the bell in the dream. Next day the archakas did not find the bell in the perumal sannidhi and they were worried and started searching for it. Perumal told in a heavenly voice that the bell has been given to Smt Thothaaramba and she will deliver a son who will be a great scholar like Bhagavad Ramanuja, who will firmly re establish the supremecy of our srivaishnava sampradayam.

To remind us this incident, even today there is no bell in the perumal sannidhi.Only the huge bell suspended in the front hall is used while doing thiruvaradanam.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தரும் வெல்ல பாகு நெல்லிக்காய் ஒரு கிலோ நெல்லிக்காயை சுத்த…

நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தரும் வெல்ல பாகு நெல்லிக்காய்

ஒரு கிலோ நெல்லிக்காயை சுத்தமா கழுவி, இட்லி தட்டுகளில் துணி போட்டு, அதுல பரத்தி வைங்க. வேக வைக்க தேவையான தண்ணீருடன், இரண்டு கரண்டி பாலையும், இட்லி பானையில் ஊத்தி அடுப்புல ஏத்தணும்.

பால் கலந்த தண்ணி சூடானதும், நெல்லிக்காய் பரப்புன இட்லி தட்டுகளை வைத்து, பானையை மூடி அவிச்சு எடுங்க.அரைக்கிலோ வெல்லம் அல்லது கருப்பட்டியை தூளாக்கி (அரைக்கிலோ வெல்லம்னா சுமாரா ஒரு உருண்டை.

இது இனிப்பு குறைவா சேர்க்கிறவங்களுக்கு. இனிப்பு அதிகம் வேணும்னா ஒரு கிலோ வெல்லம் போடலாம்.) தேவையான தண்ணீர் ஊற்றி கரைத்து, அழுக்கு போக வடிகட்டி அடுப்புல வைச்சு பாகு காச்சுங்க.

ரொம்ப காய்ச்சணும்னு இல்ல. பிசுபிசுன்னு வந்தவுடன்
இறக்கிடலாம். இதுல வெந்த நெல்லிக்காயைப் போட்டு, ஃபிரிட்ஜுல வச்சுடுங்க. ஊற ஊற, தினமும் ஒன்னு எடுத்து சாப்பிடுங்க.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும். இரும்புச் சத்து, இன்னும் பல சத்துக்கள் கிடைக்கும் நெல்லிக்காய் எல்லாம் தீர்ந்தப்பிறகு, மீதமிருக்கிற நீர்ப்பாகை, ஜூஸ் மாதிரி குடிச்சிருங்க.

நெல்லிக்காயின் சத்துகள் அதில் இறங்கியிருப்பதால் அதை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாமே.

நன்றிகளும்
பிரியங்களும்.

Immune system gives jaggery bahubali gooseberry

Wash one kilo of gooseberry cleanly, put cloth on idly plates and spread it in it. Pour two spoons of milk in the idly pot with the water needed to boil and soak in the stove.

When the milk mixed water is hot, put the idli plates spread by gooseberry, cover the pot and boil it. Half a kilogram of jaggery or jaggery (half a kilo of jaggery means a ball.

This is for those who add less sweets. If you want more sweets, you can add one kilo of jaggery. ) Pour necessary water and dissolve, filter to get dirty and put it in the stove and save discrimination.

I don't want to fever too much. When I came as a picupisu
Let's get down. Put hot gooseberry in this and put it in the fridge. Soak, take one daily and eat.

Immune system may increase. After all the gooseberry which is available for iron nutrients and many more nutrients, drink the remaining water like juice.

As the nutrients of gooseberry have landed in it, it should not be wasted.

Thanks too
Loves too.

தெனமும் தேனைக் குடிச்சாப் போதும் — வைத்திய' அம்மணியும் 'சொலவடை&#039…

தெனமும் தேனைக் குடிச்சாப் போதும் — வைத்திய' அம்மணியும் 'சொலவடை' வாசம்பாவும்!

''என்ன வாசம்பா, முகமெல்லாம் வாடிப்போயிருக்கு'' – அம்மணி அக்கறையாய் கேட்க,
''அன்னம்மா வீட்டுக் கல்யாணத்துல வேலை செஞ்சதோட அலுப்பு அம்மணி. மூணு நாள் தொடர்ந்து கல்யாண சாப்பாடு சாப்பிட்டது வயித்தை என்னமோ பண்ணுது.''
''அதானே பார்த்தேன்… பந்தி பரிமாறினதுலேர்ந்து வெத்தலைப் பாக்கு கொடுத்து வழி அனுப்பற வரைக்கும் அத்தனை வேலையையும் இழுத்துப் போட்டு செஞ்சேல்ல… அதான் இப்பிடி.''
''உடம்புக்குத்தானே வயசு, தவிர மனசுக்கு இல்லையே. மலையே விழுந்தாலும் தலையால தாங்கணும் அம்மணி. அன்னம்மாவுக்கும் நம்மளைவிட்டா யார் இருக்கா?''

''சரி… சரி… கவலைப்படாதே. அய்யனாரு குடுத்த தேன் இருக்கிறப்ப, அலுப்பு, கொழுப்பு எல்லாமே ஓடிரும்டி. அத்தனையும் உடம்புக்கு சத்து. மனசோட உடம்பும் இளமையா இருக்க, தெனமும் தேனைக் குடிச்சாப் போதும். அதுலயும் நாப்பது வயசுக்கு மேல, தினமும் தேன் சாப்பிடறது ரொம்பவே நல்லது. படுத்த படுக்கையாக் கிடக்கறவங்க, பால்ல கொஞ்சம் தேன் கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தா, சீக்கிரமே தெம்பாகி, சுறுசுறுப்பா எழுந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. கொம்புத் தேன், மலைத் தேன், குறிஞ்சித் தேன்னு தேன்ல அறுபது வகை இருக்கு. ஒவ்வொரு வகைத் தேனுக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்புக் குணம் இருக்கு வாசம்பா. தேன்ல இருக்குற சர்க்கரை ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குறதால உடம்புல களைப்பே தெரியாது.''

''குமட்டல், வாந்திகூட இருக்கே… அதுக்கு என்ன செய்றது?'' என்ற வாசம்பாவிடம், ஒரு ஸ்பூன் தேனில், எலுமிச்சம் பழச்சாறு பிழிந்துவிட்டு தண்ணீர் சேர்த்துக் கொடுத்த அம்மணி, ''வாந்தி, குமட்டல் ஜலதோஷம், தலைவலினு எல்லாமே சரியாப்போயிரும்'' என்றதும் வாங்கிக் குடித்தாள் வாசம்பா.
''தேன் உடம்பு எடையைக்கூட குறைக்கும்னு சொல்றாங்களே, அது உண்மையா அம்மணி?''

''தேன், கொழுப்பைக் கரைச்சிடும். தேன்ல வெந்நீர் கலந்து குடிச்சா, பருத்த உடம்பு மெலிஞ்சு, ஊளைச்சதை குறைஞ்சு உடல் உறுதியாகிரும். இஞ்சியை சாறு பிழிஞ்சு தேன் விட்டுக் கலந்து சூடுபடுத்திட்டு, ஆறவைக்கணும். இதுகூட வெந்நீர் கலந்து, காலைச் சாப்பாட்டுக்கு முன்னால ஒரு கரண்டியும், சாயாங்காலம் ஒரு கரண்டியும் குடிச்சிட்டு வந்தா, 40 நாள்ல தொப்பை கரைஞ்சிடும். வெங்காயச் சாறுல, தேன் கலந்து சாப்பிட்டா கண்பார்வை பிரகாசமாத் தெரியும். பார்லி கஞ்சியை வடிகட்டி, அதுல தேன் கலந்து குடிச்சா, இருமல், சளித் தொல்லை, நுரையீரல் சம்பந்தமான நோய் எல்லாம் ஓடிருடும். வயித்துப் புண் இருந்தா, சாப்பாட்டுக்கு முன்னால ரெண்டு கரண்டித் தேனைத் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வர, சீக்கிரமே குணமாகும்'' என்றபடியே தேன் பாட்டிலை அலமாரியில் வைக்கப் போனவள், அது தவறிக் கீழே விழுந்து கையெல்லாம் வழிய, அதை அப்படியே நக்கத் தொடங்கினாள்.
''தேன் எடுத்தவன் புறங்கையை நக்குவான்னு சொல்றது உன் விஷயத்துல சரியாத்தான் இருக்கு அம்மணி. நீ பேசுறதைக் கேட்கிறப்பவே காதுல தேன் வந்து பாயுது'' என்றாள் வாசம்பா.

''தேனை வீட்டுக்குக் கொண்டுவர்றதுக்குள்ளயும், வழியிலேயே நிறையப் பேர் கேட்டாங்க. அதோட மகத்துவத்தை சொல்லிச் சொல்லியே, மொத்தத்தையும் குடுத்திட்டேன். உனக்குக் குடுத்தது போக, இருந்த கொஞ்சமும் கொட்டிருடுச்சு. இருக்கிறதையாவது சாப்பிடுறேன்.''
''ஆத்துல போட்டாலும் அளந்து போடுன்னு சும்மாவா சொல்லியிருக்காங்க. தனக்கு மிஞ்சித்தான் தானம் அம்மணி.'
''ஆசையுள்ளவன் அரை வைத்தியன் வாசம்பா. நலம் விசாரிக்கிறதே நல்ல வைத்தியனுக்கு அழகு.''
''நீ சொல்றதும் சரிதான் அம்மணி. தானமா வந்ததை நாம மட்டும் சாப்பிட்டா, வயித்துவலிதான் வரும்'' என்றாள் வாசம்பா.

''வயித்துவலி வந்தாக்கூட, தொப்புளைச் சுத்தி தேன் தடவினா வலி சட்டுன்னு சரியாயிரும். கருஞ்சீரகத்தை தண்ணீ விட்டுக் காய்ச்சி, அதுல தேன் கலந்து சாப்பிட்டுவந்தா, கீழ் வாதம் போயிரும்.''
''தேன்ல இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா? என் எள்ளுப்பாட்டி, சின்ன வயசுல என் தம்பிக்குக் கட்டி வந்தப்ப, தேனோட சுண்ணாம்பைக் கலந்து குழைச்சு கட்டி மேல பூசினாங்க. கட்டி நல்லாப் பழுத்து ரெண்டே நாள்ல சரியாயிடுச்சு. இந்தக் காலத்துல மூட்டுவலி, கால்வலி, வீக்கம், கட்டினு டாக்டர்கிட்ட போனாலே, மருந்து மாத்திரைகளை அள்ளித் தர்றாங்க.''
''சரியாச் சொன்ன வாசம்பா. மூட்டு வலிக்கும் சிறந்த மருந்து தேன்தான். வலி உள்ள இடத்தில் நல்லாத் தேனைத் தடவி, தேய்ச்சுவிடணும். கூடவே சாப்பாடு சாப்பிடும்போது, ஒரு ஸ்பூன் தேனையும் சாப்பிட்டு வந்தா, மூட்டுகள் தேயாது, மூட்டுகள் வலிக்காது. ரொம்ப மாத்திரைகளைச் சாப்பிட்டா, குடல் வெந்துபோயிடும். அதுக்குக்கூட தேன் உதவியாயிருக்கு. மருந்தோட வீரியம் அதிகமா இருந்தா, தேனைப் பால்ல கலந்து குடிக்கலாம். குடல்ல ஏற்படுற பாதிப்புகளை நிறுத்திடும்.'' மூச்சுவிடாமல் சொல்லி முடித்த அம்மணியிடம், கல்யாணத் தோரணத்தில் கட்டியிருந்த வாழைப் பூவை நீட்டினாள் வாசம்பா.

It is enough to drink coconut and honey — Medical ' Ammani ' and ' Colavadai ' smell!

′′ What a smell, all the camps are ditched ′′ – to ask with care,
′′ The boredom of working in Annamma's house marriage is boredom. Eating wedding food continuously for three days is doing something to the stomach. ''''''''
′′ I saw that… I didn't do all the work until the ball was exchanged and sent the way… That's why like this. ''''''''
′′ The body itself has age, but the mind does not have. Even if the mountain falls, we have to bear it with our head. Who is there for Annamma also other than us? ''''''''

' ' Okay… Okay… Don't worry. When the honey given by Ayyanar is there, boredom and fat will run away. Everything is dead to the body. To be young with heart, it is enough to drink honey. In that too, it is very good to eat honey daily after years of age. Those who lie down in bed, mix some honey in milk and drink, they will soon get up and start walking. There are sixty varieties in honey, horny honey, kurinjith honey. Every type of honey has a special character, smell. As the sugar in honey improves the blood flow, the body does not get tired. ''''''''

There is nausea and vomiting too… What to do for that? ′′ The lady who squeezed lemon juice in a spoon of honey and added water to the fragrance, said ′′ vomiting, nausea, cold, headache, everything will be alright and she drank it.
They are saying that honey will reduce weight of body, is it true ma'am? ''''''''

′′ Honey will melt the fat. If you drink hot water in honey, the fat body will get thin, reduce the dirt and the body will be strong. Squeeze the ginger juice and mix it with honey, heat it and soak it. If you mix this with hot water and drink a spoon before breakfast and a spoon in the evening, your belly will melt in 40 days. If you eat honey with onion juice, your eyesight will be bright. If you filter the barley porridge and drink it with honey, cough, cold problems, lung related diseases will go away. She went to put the honey bottle in the cupboard, saying, if she had a stomach sore, to eat two spoons of honey continuously before food, she went to put the honey bottle in the closet, and she fell down and started licking it.
It is right in your matter to say that the one who took honey will lick the back, ma'am. When I hear you speaking, honey comes in my ears she said Vasampa.

′′ Before bringing honey home, many people asked on the way. I have given the whole thing by telling the greatness of it. To go away what was given to you, the little bit was dumped. Eating what I have. ''''''''
′′ They have just said, ′′ Measure even if you put in the river. Ma ' am is the donation beyond her. I'm going to be a
′′ The one who has desire is the smell of half doctor. Inquiring well is the beauty of a good doctor. ''''''''
′′ What you say is also correct ma'am. If we only eat what we came with, we will get stomach pain she said smell.

′′ Even if you have stomach pain, if you rub honey around your belly, the pain will be cured. If you dry black cumin seeds from water, mix honey in it and eat it, you will get rid of low argument. ''''''''
′′ Is there so much thing in honey? When my sesame grandmother hugged my younger brother, they mixed with honey's lime and applied it on the bed. The tumor is ripe and fixed in two days. In these days, when we go to the doctor for joint pain, leg pain, swelling, tumor, they are giving medicine pills. ''''''''
′′ The smell that said correctly. Honey is the best medicine for joint pain. Rub and rub honey in the place of pain. If you eat a spoon of honey while eating food, the joints will not be worn and the joints will not hurt. If you eat too many pills, your intestine will burn. Honey helps even for that. If the courage of medicine is high, you can drink honey with milk. Stop the damage caused by the intestine. ′′ The smell of the banana flower that was tied in the wedding ceremony to the lady who had finished without breathing.