*சிவன் இராஜ யோகம்* சதாசிவனின் கட்டளைப்படி உருவாக்கப்பட்டதால் இவ்வியக்கம் இப்பெ…

*சிவன் இராஜ யோகம்*

சதாசிவனின் கட்டளைப்படி உருவாக்கப்பட்டதால் இவ்வியக்கம் இப்பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது.
நான்மறை உண்மையும், நால்வகை யோகமும், தவமும், தாந்த்ரீகமும் இங்கு அவரவர் தன்மைக்கு ஏற்ப தரப்படுகிறது.

*குரு பாரம்பரியம்* :

சாட்சாத் சதாசிவனே இங்கு குருவாக இருக்கின்றார். அவரை நாங்கள் 'ஓம்காரநாதர்' என்றழைக்கிறோம்.

ஈசனின் வெளிப்பாடு தவப்பயன், புண்ணியப்பயனால் கிடைப்பது என்பதால் அதற்கு ஆயத்தப்படுத்த குருபிரதிநிதியாக ரிஷியோகி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தவ, தாந்த்ரீகங்கள் அனைத்தையும் (அதாவது தசமகாவித்யா, விஷ்ணுகிரந்தா போன்ற உயரிய, உச்சகட்ட மிகவும் ஆபத்தான பல சாதனைகளை)கற்ற, பல சித்திகளையும் கைவரப் பெற்ற அவர் 'பிரஜாபதி' என்ற நிலையைப் பெற்றவராவார்.

'பிரஜாபதி' ரிஷியோகிக்கு உலகமாற்றத்திற்கு உதவுவதற்காக பகவான் ஓம்காரநாதர் 'சித்தர்' ஒருவரை இப்பூமியில் இறக்கியுள்ளார். அவரே உபகுருவாக உள்ளார். அவரை ' *சித்தர்ஜெய்* ' என்ற திருப்பெயரால் அழைக்கிறோம்.

*யோக வழிமுறை* ;

இங்கு யோகிகளின் யோகசக்தியும், பக்தர்கள் கடைபிடித்த இதயக்கமல தியானமும், தாந்திரீக யோகிகள் புரிந்த உபாசனைகளும், சித்தர்களின் தவமும் படிப்படியாக வழங்கப்படுகிறது.

குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை எளிய வகையில் கடைபிடிக்க 'ஓம்காரநாதர் திருமந்திரம்' உபதேசிக்கப்படுகிறது.

இறைவனை அறிய, உணர நினைப்பவர்கள், அதற்கான தாகம் உள்ளவர்கள் இப்பாதைக்கு வரவேற்கப்படுகிறார்கள்.

*தன்வந்திரி உபாசனை* :
இலட்சக்கணக்கான மக்கள் வைரஸ் பாதிப்பிற்கு ஆளாகியுள்ள நிலையில் மனித குலத்தை காக்கும் நோக்கில் காக்கும் கடவுள் நாராயணரின் இரு சொரூபங்களான தன்வந்திரி மற்றும் சூரிய பகவானின் உபாசனைகள் இப்போது வழங்கப்படுகிறது.

தன்வந்திரி உபாசனை மூலமாக நீண்ட ஆயுளுடன் கூடிய ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வரதானமாக
கிடைக்கும்.

அழைக்க:
கிருஷ்ணதாசர்
9361062620


ஸ்ரீ நரசிம்ம ஜெயந்தி ஸ்பெஷல் ! த்வத்ப்ரபுஜீவப்ரியமிச்சஸி சேந்நரஹரிபூஜாம் குரு ஸ…

ஸ்ரீ நரசிம்ம ஜெயந்தி ஸ்பெஷல் !

த்வத்ப்ரபுஜீவப்ரியமிச்சஸி சேந்நரஹரிபூஜாம் குரு ஸததம்
ப்ரதிபிம்பாலங்க்ருத த்ருதி குசலோ பிம்பாலங்க்ருதி மாதநுதே ந
சேதோ ப்ருங்க ப்ரமஸி வ்ருதா பவ மருபூமௌ விரஸாயாம்
பஜ பஜ லக்ஷ்மீ நரஸிம்ஹாநகபத ஸரஸிஜ மகரந்தம் நந

மனமாகிய வண்டே, உனது எஜமானனாகிய ஜீவனுக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய விரும்பினால், ஸ்ரீலக்ஷ்மீநரசிம்மபூஜையை விடாது செய். பிரதிபிம்பத்துக்கு அலங்காரம் செய்வதில் ஈடுபடும் திறமைசாலி, முதலில் நிஜ உருவத் தையே அலங்கரிப்பான். சாரமற்ற சம்சாரமெனும் பாலைவனத்தில் ஏன் வீணாக அலைகிறாய்? சாரமுள்ள செயலைச் செய்; அதாவது, நீ லக்ஷ்மீநரசிம்மரின் மாசற்ற பாதாரவிந்தத் தேனை அடைவதையே என்றும் மேற்கொள்.

சுக்தௌ ரஜதப்ரதிபா ஜாதா கடகாத்யர்த்த ஸமர்த்தாசேத்
து:கமயீ தே ஸம்ஸ்ருதிரேஷா நிர்வ்ருதிதாநே நிபுணாஸ்யாத்ந
சேதோப்ருங்க ப்ரமஸி வ்ருதா பவ-மருபூமௌ விரஸாயாம்
பஜ பஜ லக்ஷ்மீ நரஸிம்ஹாநகபத ஸரஸிஜ மகரந்தம் நந

மன வண்டே! முத்துச்சிப்பியைக் கண்டு ஒருவன் வெள்ளி என்கிறான்; அந்த வெள்ளியால் ஆபரணங்கள் செய்ய முடியுமா? அவ்வாறு பயன்பட்டால் இந்த உனது துக்கமயமான சம்சாரமும் பேரானந்தத்தைத் தருவது சாத்தியமாகலாம். ஆகையால் சாரமற்ற சம்சாரப் பாலைவனத்தில் வீணே அலையாமல் ஸ்ரீலக்ஷ்மீ நரசிம்மரின் குறைவற்ற திருவடித் தாமரைகளின் மகரந்தத்தையே பற்று.

ஆக்ருதி ஸாம்யாச்சால்மலிகுஸுமே ஸ்தலநளிநத்வ ப்ரமமகரோ:
கந்தரஸாவிஹ கிமு வித்யேதே விபலம் ப்ராம்யஸி ப்ருசவிரஸே(அ)ஸ்மின் ந
சேதோப்ருங்க ப்ரமஸி வ்ருதா பவமருபூமௌ விரஸாயாம்
பஜ பஜ லக்ஷ்மீநரஸீம்ஹாநகபத ஸரஸிஜ மகரந்தம் நந

மனமான வண்டே! உருவத்தின் ஒப்புமையால், இலவம்பஞ்சு மரத்தின் பூவைப் பார்த்து, தரையிலும் தாமரை மலர்கிறதே என்ற கலங்குகிறாயே! இந்தப் பூவில் வாசனையோ, சிறிதாவது தேனோ உள்ளதா? பயனற்ற, சிறிதும் சாரமற்ற இல்லறத்தில் அலைகிறாயே! ஏன் சம்சாரப் பாலைவனத்தில் உழல்கிறாய்? ஸ்ரீலக்ஷ்மீநரசிம்மரின் சரணாரவிந்தங்களின் தேன்துளிகளையே பெறுவதில் ஆசை கொள்.

ஸ்ரக்சந்தந வநிதாதீந் விஷயாந் ஸுகதாந் மத்வா தத்ர விஹரஸே
கந்தபலீஸத்ருசா நநு தே(அ)மீ போகாநந்தர து:க க்ருதஸ் ஸ்யு: ந
சேதோப்ருங்க ப்ரமஸி வ்ருதா பவமருபூமௌ விரஸாயாம்
பஜ பஜ லக்ஷ்மீநரஸீம்ஹாநகபத ஸரஸிஜ மகரந்தம் நந

மனம் எனும் வண்டே! பூமாலை, சந்தனக் குழம்பு, வனிதையர் முதலானவற்றை இன்பம் தருவனவாகக் கருதி அவற்றில் ஈடுபடுகிறாயே, அவை தாழம்பூவிற்குச் சமம்; முதலில் இவை இன்பம் தருவதுபோல் தோன்றினாலும், பிறகு முழுவதும் துன்பம் விளைவிக்கும். கையால் மனமே! விரசமான சம்சார பாலையில் வீணே உழலாதே; ஸ்ரீலக்ஷ்மீநரசிம்மரின் திருவடித்தாமரைகளின் மகரந்தத்தையே முக்கியமாகப் பற்று.

தவ ஹிதமேகம் வசநம் வக்ஷ்யே ச்ருணு ஸுககாமோ யதி ஸததம்
ஸ்வப்நே த்ருஷ்டம் ஸகலம் ஹி ம்ருஷா ஜாக்ரதி ச ஸ்மர தத்வதிதி! ந
சேதோப்ருங்க ப்ரமஸி வ்ருதா பவமருபூமௌ விரஸாயாம்
பஜ பஜ லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹாநகபத ஸரஸிஜ மகரந்தம்நந

மனமாகிய வண்டே! உனக்கு இதமான ஒன்றைக் கூறுகிறேன். நீ எப்போதும் இன்பம் அடைய விரும்பி னால், நீ விழிப்பு நிலையில் பார்க்கும் எல்லாப் பொருளுமே, கனவில் காணும் பொருளைப் போலவே முழுவதும் பொய் என்பதை நன்கு ணர். மனமே, வீணாக விரசமான சம்சாரப் பாலைவனத்தில் அலைந்து திரியாதே; ஸ்ரீலக்ஷ்மீ நரசிம்மருடைய மாசற்ற சரணாரவிந்தத் தேனிலேயே பற்று வை.

ஸ்ரீ நரசிம்மன் திருவடிகளே சரணம் !